top of page

香港少有的高質素海鮮丼專賣店 〈スーパー丼 SUPERDON〉-VF日風研習 I · 丼


關於「丼」

來自日本既「丼」一直深受香港食客歡迎,然而VF小編發現吾少人對「丼」認識吾深,所以今次我地做一個介紹「丼」既專題,而且仲會推薦一間我地非常欣賞,回頭率高,只賣高質素食材既海鮮丼專賣店,絕對係割愛分享!

在開始之前,一定要講的!大家一定要注意「丼」既正確讀音,讀音為DON,吾好再讀錯井喇!「丼」係一個來自日本古代既漢字,日本男主外女主外,妻子會將準備好既菜飯放係一個四四方方既盒仔入面,之後就衍生左「丼」呢個象形文字。到後來「丼」就代表,碗中載著白飯,上面擺上吾同種類既副食。

日本人最常吃既有以下呢幾種丼飯:牛丼、天丼、海鮮丼、勝丼(即吉列豬扒)、鰻丼、親子丼等等。VF小編大愛海鮮丼,成日想係香港搵到一間有質素,性價比高既海鮮丼專賣店,尋尋覓覓,終於係朋友介紹之下搵到呢間,スーパー丼 SUPERDON!

(按圖右有店內圖啊)

原來係古時,日本既漁夫係出發捕魚之前,一定會準備醋飯,方便係船上面食用。當一捉到魚穫時,就會即刻切即刻食,咁先可以食到最新鮮既滋味。所以賣得海鮮丼,基本要求就係要食材新鮮!當日係スーパー丼見到師傅即場切原條挪威三文魚,聽講スーパー丼 SUPERDON所選用既海鮮都係每日由日本飛機運到的!