top of page

超抵食任食A4和牛火鍋!自助炸物放題-稻八日式火鍋炸物放題


今日會帶大家去大埔高級和牛火鍋店,仲可以自己整炸物。呢度嘅